Ιστορικό Αρχείο

Home Ιστορικό Αρχείο

Σύντομο Ιστορικό

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, από την πρώτη στιγμή της σύστασής της ασχολήθηκε με την δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου Λαυρίου (ΙΑΛ), όπως άλλωστε ορίζει το Καταστατικό της, αποβλέποντας στην διάσωση, διαφύλαξη, καταγραφή και ανάδειξη του αρχειακού υλικού που αφορά στην περιοχή της Λαυρεωτικής, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Απώτερος στόχος της Ε.ΜΕ.Λ. είναι η διάθεση του αρχειακού υλικού στους ειδικούς ερευνητές και στην εν γένει επιστημονική κοινότητα με σκοπό την εκπόνηση μελετών και δημοσιεύσεων που το προβάλλουν και ταυτόχρονα προάγουν την τοπική και εθνική αυτογνωσία.

Το υλικό που συγκέντρωσε και εξακολουθεί να συγκεντρώνει είτε από δωρεές φορέων και συμπολιτών, είτε από αγορές με ίδιες δαπάνες, είναι πολύ σημαντικό και αποτελείται από τεκμήρια που αντιπροσωπεύουν το ιστορικό, μεταλλευτικό-μεταλλουργικό, βιομηχανικό, καλλιτεχνικό και κοινωνικό παρελθόν του Λαυρίου. Ειδικότερα, η συλλογή αποτελείται από αρχειακό υλικό των εταιριών που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή (έγγραφα, χάρτες, καταστάσεις, απολογισμοί, κ.ά.), σπάνιες-δυσεύρετες εκδόσεις του 19ου αι., χαρακτικά που απεικονίζουν μνημεία και τοπία, έργα τέχνης εντοπίων και μη καλλιτεχνών και κάθε άλλο τεκμήριο που αφορά στη Λαυρεωτική.

Παράλληλα με το ιστορικό-αρχειακό υλικό, η Ε.ΜΕ.Λ. έχει εντάξει στο ΙΑΛ την Βιβλιοθήκη και την Πινακοθήκη: στην πρώτη συγκεντρώνει όλη την σύγχρονη εκδοτική παραγωγή με θέματα που αφορούν στην Λαυρεωτική, ενώ στην δεύτερη συγκεντρώνει σύγχρονα έργα καλλιτεχνών πάλι με το ίδιο θέμα.

Το αρχειακό υλικό είναι ταξινομημένο εν μέρει, λόγω ασφυκτικής στενότητας του χώρου όπου φυλάσσεται και, ως εκ τούτου δεν είναι εύκολα προσβάσιμο σε ερευνητές-μελετητές ούτε είναι δυνατόν να αναδειχθεί, ενώ είναι επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης κατάλληλου λειτουργικού χώρου. Όμως, παρά τα αντικειμενικά προβλήματα του λειτουργικού χώρου για το ίδιο το Αρχείο και τους ερευνητές και την έλλειψη βοηθητικού προσωπικού, στις περιπτώσεις πολύ ειδικών ερευνών έχουν διευκολυνθεί επιστήμονες στην έρευνα του Αρχείου με εθελοντική προσφορά, παρουσία και επικουρία του Εφόρου του Ιστορικού Αρχείου-Μέλους του Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ. Ήδη δε έχουν παραχθεί και δημοσιευθεί αρκετές επιστημονικές εργασίες με την αξιοποίηση του αρχειακού υλικού του ΙΑΛ-ΕΜΕΛ και, κατά την δεοντολογία, με την αναφορά σ’ αυτό.

Περιεχόμενα Ιστορικού Αρχείου Λαυρίου της Ε.ΜΕ.Λ.

ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ

 1. HILARION ROUX ET CIE (1864-1873)
  • Περιεχόμενο: Οικονομικό, νομικό, τεχνικό, πολιτικό, διπλωματικό
  • Είδος: έντυπα της εποχής
 2. ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ” (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1873-1948)
  • Περιεχόμενο: Περιλαμβάνει όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτήτων της (οικονομικό-διοικητικό-τεχνικό αρχείο και προσωπικού)
  • Είδος: Πανόδετοι τόμοι, έγγραφα, φωτογραφίες, κατάστιχα, έντυπα της εποχής
 3. “COMPAGNIE FRANÇAISE DES MINES DU LAURIUM” “ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ” (1875-1981)
  • Περιεχόμενο: τεχνικό και σχετικά με το προσωπικό
  • Είδος: σχέδια αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά, τοπογραφικά, χάρτες, μεταλλευτικοί, γεωλογικοί (συνολικά περί τους 180), μερικά πανόδετα βιβλία, έγγραφα (25 σάκκοι, αταξινόμητο, κυρίως αρχείο προσωπικού στην Καμάριζα)
 4. ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ
  • Περιεχόμενο: Έντυπα, κυρίως καταστατικά των εταιρειών
 5. ΕΤΑΙΡΕΙΑ “MEDITERRANEAN MINES INC.” ”ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ” (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 1950-1962)
  • Περιεχόμενο: τεχνικό και σχετικά με το προσωπικό
  • Είδος: έγγραφα, 2 σάκκοι

ΛΟΙΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

 1. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (Περίοδος – – – – -)
  • Περιεχόμενο: – – – – –
  • Είδος: – – – – –
 2. Δωρεές αρχειακού υλικού
  • Από Όλγα Κακαβογιάννη: Αρχειακό υλικό Α. Κορδέλλα από την συλλογή του Ευάγγελου Χ. Κακαβογιάννη
  • Από Ειρήνη Μαυρομμάτη: Βιβλία Ανδρέα Κορδέλλα
  • Από Νίκο Σφύρλα: Διάφορα έντυπα
 3. Ιστορικές-αρχειακές εκδόσεις
 4. Σύγχρονες εκδόσεις
 5. Πινακοθήκη: Περιλαμβάνει έργα Τέχνης (Πίνακες Ζωγραφικής, Χαρακτικά)

Λοιπό υλικό: Αντικείμενα ιστορικού ενδιαφέροντος, Φωτογραφίες από εκδηλώσεις και γεγονότα, κλπ.

Δωρεές Αρχειακού Υλικού