Έργα Τέχνης

Home Ιστορικό Αρχείο Έργα Τέχνης
“Port Mandri” δηλ. «Πόρτο Μανδρί» ονομαζόταν κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας ο κόλπος του Θορικού λόγω των μανδριών που είχαν εκεί εγκαταστήσει οι ποιμένες της περιοχής.