Έργα Τέχνης

Home Ιστορικό Αρχείο Έργα Τέχνης
“Port Mandri” δηλ. «Πόρτο Μανδρί» ονομαζόταν κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας ο κόλπος του Θορικού λόγω των μανδριών που είχαν εκεί εγκαταστήσει οι ποιμένες της περιοχής.
Υπογραφή, θέμα και αρίθμηση (16/30) στο κάτω περιθώριο. Το έργο απεικονίζει εργάτριες διαλογής μεταλλεύματος και στο βάθος την Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου. Διαστάσεις 27 x 20 εκ. με περιθώρια (23,8 x 17 εκ. χωρίς περιθώρια). Σε κορνίζα.