ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ (1900-1986) “ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ”

Home Portfolio ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ (1900-1986) “ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ”


  • ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ (1900-1986) “ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ”
ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΜΕ.Λ.

ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ (1900-1986)
ΕΥΧΕΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ. Με πρωτότυπο σχέδιο, ευχές και υπογραφή του.
Διαστάσεις 11,7 x 11,8 εκ. Σε κορνίζα.

Αγορά της Ε.ΜΕ.Λ.