ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ – “ΘΑΝΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – ΣΤΟΑ 69” (ΛΑΥΡΙΟ, 1993)

Home Portfolio ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ – “ΘΑΝΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – ΣΤΟΑ 69” (ΛΑΥΡΙΟ, 1993)


  • ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ - “ΘΑΝΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – ΣΤΟΑ 69” (ΛΑΥΡΙΟ, 1993)
ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΜΕ.Λ.

Πλαστικό – Σε κορνίζα – Δωρεά του καλλιτέχνη
Εμπνευσμένο από τις «περιπλανήσεις» του καλλιτέχνη στις υπόγειες μεταλλευτικές στοές του Λαυρίου.

Βιογραφία Καλλιτέχνη
(Βλ. στο έργο του με τίτλο «Ένα όνειρο για τη Ρήδατμη-1999»)