ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ – “ΛΑΥΡΙΟ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (1995)

Home Portfolio ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ – “ΛΑΥΡΙΟ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (1995)


  • ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ - “ΛΑΥΡΙΟ-ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (1995)
ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΜΕ.Λ.

Ακρυλικό – Αγορά της Ε.ΜΕ.Λ.
Διαστάσεις 15 x 20 εκ. Σε κορνίζα.

Βιογραφία Καλλιτέχνη
(Βλ. στο έργο του με τίτλο «Λαύριο-Σπίτι στην οδό Αγ.Παρασκευής)