ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ – “ΜΝΗΜΗ-ΛΑΥΡΙΟ 2” (2007)

Home Portfolio ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ – “ΜΝΗΜΗ-ΛΑΥΡΙΟ 2” (2007)


  • ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΚΩΣΤΗΣ - “ΜΝΗΜΗ-ΛΑΥΡΙΟ 2” (2007)
ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΜΕ.Λ.

Μικρό Ακρυλικό σε κορνίζα – Δωρεά του καλλιτέχνη

Βιογραφία Καλλιτέχνη
(Βλ. στο έργο του με τίτλο «Λαύριο-Σπίτι στην οδό Αγ.Παρασκευής)