ΜΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ “ΤΟΠΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ“

Home Portfolio ΜΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ “ΤΟΠΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ“


  • ΜΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ “ΤΟΠΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ“
ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΜΕ.Λ.

Τοπίο του Λαυρίου: αριστερά το πλάι του σημερινού Δημαρχείου με τους φοίνικες, δεξιά μικρό κτήριο της Ελληνικής Εταιρείας (έχει κατεδαφισθεί) και στο βάθος η Μακρόνησος. Ελαιογραφία σε hardboard. Κάτω δεξιά η δυσανάγνωστη υπογραφή του καλλιτέχνη και η χρονολόγηση “27/VIII/1929”. Διαστάσεις 24 x 35 εκ. Σε κορνίζα.

Αγορά της Ε.ΜΕ.Λ.